CASTAPOS ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR
MADDE 1

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), CASTAPOS YAZILIM ÇÖZÜMLERİ VE ELEKTRONİK TİCARET A.Ş. (“CASTAPOS”)  ile “Platformu”a kaydolan “MÜŞTERİ” arasında akdedilmektedir. İşbu üyelik sözleşmesi ve Platformda yer alan diğer kurallar CASTAPOS tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Platformunda kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Sözleşme, Müşteri tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

TANIMLAR
MADDE 2

İşbu Sözleşmede geçen bazı esaslı hususlara ait tanımlar aşağıdadır.

Hizmet: Abonelik iş modeli ile kiralama ve sonrasında talebe göre satışa dönüşebilecek eşyaların tedarikine yönelik hizmettir.

Tüketici: CASTAPOS hizmetlerinden faydalanmak amacıyla castapos.com adresi üzerinden üyelik sözleşmesini onaylayan gerçek kişi müşteridir.

Platform: İşbu sözleşmeye konu hizmetlerin yönetildiği CASTAPOS’a ait websitesi ve uygulamalardan oluşan sistemdir.

Müşteri Paneli: CASTAPOS ile Tüketici arasındaki bilgi alışverişini sağlamak üzere kullanılacak olan platforma ait arayüzdür.

Müşteri Yöneticisi: Müşterilerin aldıkları hizmetler kapsamında Müşterileri arayarak bilgi veren, gelen soruları yanıtlayan, kiralama risk sistemi çerçevesinde tarafların birbirini daha iyi tanımasını sağlayan CASTAPOS çalışanlarıdır.

ÜYELİK SİSTEMİ
MADDE 3

3.1 Üyelik ücretsizdir. MÜŞTERİ, CASTAPOS tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlamasının gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncelleyecektir.

3.2 MÜŞTERİ, Platform Müşteri Yöneticilerinin kendisinden istediği bilgileri Müşteri Yönetim Panelinden ve kendisinden istenildiği şekilde paylaşması gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerin eksik olması, gerçeğe aykırı olarak verilmesi, güncel olmaması veya bilgilerin paylaşılmaması nedeniyle Platform hizmetlerinden faydalanılamamasından CASTAPOS sorumlu tutulamaz.

3.3 MÜŞTERİ tarafından Platform’a erişim e-posta adresi ve parolası kullanılarak gerçekleştirilecektir. Kullanıcı parolalarının gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Müşteri sorumlu olacak olup site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin müşteri tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk müşteriye ait olacaktır. Müşteri, parolasının yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal CASTAPOS’a bildirecektir.

HİZMET ALIMI
MADDE 4

4.1. MÜŞTERİ, üyelik sonrasında satın alma yapabilir. Listelenen ürün ve hizmetlerden dilediğini sepete ekleyip satın alabilir. Her yeni ürün veya hizmet için de İşbu Sözleşmenin hükümleri uygulanmaya devam edecektir.

4.2. CASTAPOS ürünler için bir üretici gibi garanti vermemektedir. Ürünler ile ilgili bütün sorumluluk ürünün üreticine aittir.

4.3. MÜŞTERİ, hizmetin risklerini en aza indirmek için kendisinden istenen bütün bilgileri doğru ve tam olarak paylaşmayı kabul ve taahhüt eder. Hatalı bilgi paylaşımı sonucu kiralanan ürünün teslim edilememesi, sigortasının geçersiz kalması, kiralamanın riskli olduğuna kanaat getirilmesi gibi sonuçlardan CASTAPOS sorumlu değildir. CASTAPOS almış olduğu bu bilgileri sadece Platformdan beklenen hizmetler ile sınırlı olarak kullanacağını taahhüt eder.

BEDEL
MADDE 5

5.1 MÜŞTERİ, ürün listeleme sayfalarındaki süre, bedel ve varsa kampanya koşullarına göre abone olacaktır. Ödemeleri kredi kartı yoluyla yapılabilecektir.

5.2. İşlem güvenliği gereği CASTAPOS müşterinin FİNDEKS raporu sorgulamasını yapacaktır. FİNDEKS rapor sonucuna göre CASTAPOS hizmet verip vermemek konusunda serbesttir. Önceden bir ödeme alınmışsa ücret iadesi yapılacaktır. CASTAPOS her kiralamada ayrıca sorgulama yapabilecektir. CASTAPOS, ilgili raporu sadece hizmet için kullanacağını taahhüt eder.

5.3. Sipariş ile birlikte aboneliğin birinci ayının ücreti tahsil edilir. Abonelik süresinin hesaplanmasında ürünün teslim alındığı gün abonelik süresinin başlangıcı olarak kabul edilir. Abonelik süresince her ay tahsilat yapılır.

5.4. Abonelik süresinin bitiminin son gününe kadar, abonelik kapsamında kullanılan ürün ile tüm aksesuarları iade edilmek üzere kargoya verilmelidir. Aksi durumda takip eden ay için de abonelik bedeli tahsil edilecektir. 

5.5. Abonelik süresinin bitiminde ürünün aksesuarlarının ürün ile eksiksiz bir biçimde teslim edilmemesi halinde Müşteri ayrıca teslimat masrafları kendisine ait olmak üzere aksesuarların tamamını Castapos’a iade etmekle yükümlüdür. Aksi halde Müşteri ürün iade edilmeyen tüm aksesuar/eklentilerin bedelini ve teslimat masrafını eksik bir şekilde Castapos’a ödeyerek Castapos’un zararını tazmin edecektir.

5.6. Müşteri, tarafların işlem güvenliği için ürünü iade etmeden hemen önce ürünün fotoğraflarını çekecektir. İkinci el durumuna gelmiş olan ürünün fotoğraf çekilmeden iade yapılması halinde taşıma sırasında oluşan hasarlardan kargo firması sorumlu tutulamayacaktır. Bu sebeple iade öncesi fotoğraf çekilmesi kritiktir.

5.7. Müşteri, cihazları iade etmeden önce cihazı fabrika ayarlarına döndürerek ve şifreleri sıfırlayarak göndermeyi taahhüt eder. Aksi durumda cihazın yeniden kullanılması için gerekli olacak bütün bilgiler için ürünün Müşteriye iade gerekecektir. Bu tür cihazı yeniden kullanım için yapılacak bütün masraflar ve abonelik süresi dolmuşsa takip eden aya ait abonelik ücreti Müşteri’den tahsil edilecektir.

5.8. Elektronik, spor, anne ve çocuk kategorilerindeki ürünlerin sigortalı olarak abone olunabilmektedir. Mobilya kategorisindeki ürünler ise opsiyonel olarak sigortalanabilir. Sigorta bilgilerine şu linkten erişebilirsiniz.

5.9. CASTAPOS, Müşteri tarafından iletilen iletişim adresine abonelik bedeli kadar faturayı iletecektir. CASTAPOS tarafından yapılacak faturalama işlemlerinde E-fatura kullanıcısı olmayan Müşterilerin e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Müşterilerin e-posta adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir.

5.10. CASTAPOS tarafından promosyon kodu teslim edilen kurum ve kuruluşlardan kod temin eden MÜŞTERİ’lerin faturası toplu olarak promosyon kodu teslim edilen kurum ve kuruluşa kesilir ve tahsilatı yapılır. Promosyon kodlarının MÜŞTERİ’lere teslim kararı tamamen ilgili kurum ve kuruluşa ait bir karardır. Promosyon kodlarına tanımlanacak hizmetler, kullanımı, süresi, içeriği gibi şartlar CASTAPOS ve ilgili kurum ve kuruluş ile belirlenir ve bu şartlar uygulanır. MÜŞTERİ, İndirim veya tam ücret yerine geçen promosyon kodlarını satın alma aşamasında kullanabilir. Bu şartların haricinde MÜŞTERİ’nin bir talep hakkı yoktur.

HİZMETE UYGULANACAK KURALLAR ve TÜKECİLER İÇİN CAYMA HAKKI
MADDE 6

6.1 Hizmetlerin ürüne ait sayfada ilan edildiği şekilde verilecektir.

6.2 Tüzel kişi MÜŞTERİ, tüketiciler ile ilgili mevzuata tabii değildir. Tacir MÜŞTERİ, tüketiciler ile ilgili mevzuata tabii değildir. Platformda herhangi bir ürün/hizmet için ödeme yapıldıktan sonra ayıp ile ilgili kurallar hariç cayma hakkı kullanılamaz.      

6.3 Müşteri, abonelik kapsamındaki hizmetin ifa edilmemiş olması şartıyla, ödemeyi müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ürünün ilk 14 gün içerisinde hiç kullanılmamış olması abonelik kapsamında hizmetin başlamadığı anlamına gelecektir. Bununla birlikte talep edilen ürün teslim edilerek ve kullanıma başlanmışsa, abonelik toplam bedelinin %30’u ödenerek abonelik süresinin dolması beklenmeden sözleşme sona erdirilebilir.

6.4 CASTAPOS, Müşteri tarafından seçilen ürünün stoklarında olmaması halinde bu ifa imkansızlığını Müşteri'ye bildirerek ücret iadesini yapacaktır.

6.3. Müşteri, hayatın olağan akışına uygun olarak aşağıdaki halleri bildiğini kabul eder: 

6.3.1.Ahşap kaplamalar, doğal malzemeden üretildiğinden dolayı modüllerde ton farkı olabilir.

6.3.2.Koltuk gruplarında kullanılan kumaşlarda doğal pamuk kullanıldığından dolayı tüylenme olabilir.

6.3.2. Doğal mermer ürünlerinde desen ve ton farkı olabilir.

  1. Ürünlere ait ölçüler Portalda ilan edilmiştir. Müşteri buna uygun olarak ürünü teslim alacağını beyan eder. Montaj esnasında, ürünlerin müşterinin merdiven ya da asansöre sığmaması durumlarında, ürünlerin taşınması için çağırılacak olan vinç bedeli müşteriye aittir.
  2. Mesafeli satış sözleşmesindeki ürün, fiyat, adet ve proje çizimleri ve tüm bilgiler müşteri tarafından kontrol ve kabul edilmiştir.
  3.  Sözleşmedeki adresler tarafların tebligat adresi olup ilgili bu adresten ayrılmış olsa dahi buraya yapılacak her türlü tebligat ilgilinin bizzat kendisine yapılmış kabul eder.
  4. Söz konusu ürünlerin teslimi veya montajı sırasında, müşteri veya temsilcinin teslim mahallinde bulunması gereklidir. Teslim mahallinde bulunulmaması durumunda teslimat ve montajdan doğabilecek kayıp, hasar vb. arızalardan Castapos sorumlu değildir.
  5. Mobilya kategorisindeki ürünlerde montaj ve teslimat için müşteriye gün ve saat randevusu verilir. Müşteri, randevu zamanına uymak yükümlülüğündedir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
MADDE 7

7.1 Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat CASTAPOS’a aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Müşteriye site ve uygulamayı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Platforma ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm site ve uygulamaya ilişkin hakların ve menfaatlerin Müşteriye devredildiği şeklinde yorumlanamaz.

7.2 MÜŞTERİ, hiçbir şekilde ve nedenle siteyi veya uygulamayı kopyalama, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, değiştirme, geri derleme ve sair şekillerde site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, siteden işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Platforma ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, şirketin açık izni olmaksızın siteye veya siteden link verilmesi kesinlikle yasaktır.

SORUMLULUĞUN KISITLANMASI
MADDE 8

8.1 Platform kapsamındaki uygulama, yazılım ve sair içerikler olduğu gibi sunulmakta olup, bu kapsamda CASTAPOS’un hizmet, uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. MÜŞTERİ Platformun kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. CASTAPOS, Platformun 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Platforma erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir.

8.2 CASTAPOS, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak CASTAPOS, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder.

8.3  CASTAPOS siber güvenlik konusunda makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Müşteri bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

8.4 CASTAPOS, hizmet veren İş Ortaklarını ve tedarikçilerini iyi şekilde seçmeye özen göstermektedir. CASTAPOS, İş Ortaklarının verdikleri hizmetler konusunda herhangi bir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir. Bununla birlikte Müşteri talep ve şikayetlerinin yönetilmesi için Müşteri Yöneticileri atamaktadır. Müşteriler sorunlarını bu müşteri yöneticilerine iletebileceklerdir.

SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESHİ
MADDE 9

9.1 İşbu Sözleşme MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

9.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

9.3 Taraflardan birinin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Müşteri tarafından gerçekleştirilmesi halinde CASTAPOS aykırılık giderilene kadar Müşteri statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Müşterinin yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde CASTAPOS, Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

TEMERRÜT FAİZİ ORANI VE ÖDEMESİ
MADDE 10

Tüketiciler, platform aracılığıyla akdedilen sözleşme tahtında Müşteriler’den herhangi birine;

(i) vadesi gelmiş bir ödemeyi vadesinde veya

(ii) vadesinden önce muacceliyet kesbetmiş bir ödemeyi,

muacceliyet kesbettiği tarihte yapmazsa (“Ödenmemiş Tutar”), başkaca hiçbir ihtara veya bildirime gerek kalmaksızın Müşteriler, ilgili vade tarihinden veya ilgili muacceliyet tarihinden itibaren fiili ödeme gününe kadar Ödenmemiş Tutar üzerinden Temerrüt Faizi almaya hak kazanır.

Temerrüt Faizi oranı, Temerrüt Hali’nin ortaya çıktığı tarihte kanuni temerrüt faizi oranına uygulanabilecek en yüksek oran esas alınarak %18 (yüzde on sekiz) olarak belirlenmiştir. Bakanlar Kurulunun 2005/9831 sayılı 16.12.2005 tarihli kararıyla ticari olmayan işlerde uygulanacak 01.01.2006 tarihinden sonrası için belirlemiş olduğu %9 (yüzde dokuz)’luk kanuni temerrüt faiz oranında artış yapılması halinde, işbu platform aracılığıyla taraflar arasında akdedilen sözleşme tahtında Müşteri’nin yukarıda belirlenmiş olan sözleşmesel temerrüt faizi oranını arttırma haklı saklıdır.

GENEL HÜKÜMLER
MADDE 11

11.1 Müşteri, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve İşbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.

11.2 Müşteri, hesabını ve işbu sözleşme ile uygulama kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez. Kiralanan cihazların CASTAPOS mülkiyetinde olmasından dolayı herhangi bir üçüncü şahsın hak talebi halinde, MÜŞTERİ’nin borçlusu olduğu bir icra takibi sebebiyle hacze konu olması halinde mülkiyet kendisine ait olmadığı için bu cebri icra işlemlerine karşı itirazda bulunacaktır ve konuyu derhal CASTAPOS’a bildirecektir.

11.3 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

11.4 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

11.5 Müşteri ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek müşterinin sorumluluğundadır.

11.6 Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin kanuna aykırı ve/veya batıl olması nedeniyle hükümsüzlüğü halinde, Taraflar bunu geçerli kılmak için mümkün olan değişikliği yapmayı, bunun yapılamaması halinde ise bunun dışında kalan ve bundan etkilenmeyen diğer maddelerin geçerli olacağını kabul ederler.

11.7 İşbu Sözleşme ve Eklerinde yapılacak her türlü değişiklik ve ilaveler, aksi belirtilmedikçe Taraflar arasında usulüne uygun olarak imzalanacak ek protokol veya taahhütnameler ile düzenlenir. İmzalanan ek protokol ve taahhütnameler imzalandıkları tarihten itibaren işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası haline gelir.

11.8 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.