Çevresel sürdürülebilirliğe odaklanırken…

Castapos ile karbon ayak izimi nasıl azaltabilirim?

Enerji tüketiminin önceki senelere göre %40 oranında artış gösterdiği günümüzde, enerjinin %80’i fosil kaynaklı üretim tesislerinden sağlanıyor. Fosil kaynakların kullanımı her geçen gün iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

Küresel iklim değişikliğinin ana nedeninin dünyanın ısısını koruyan sera gazı emisyonlarında insan faaliyetlerinin olduğu tespit edilmiştir. İklim Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre; 2004 yılındaki insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının %56’sı fosil yakıt kullanımından ortaya çıkan karbondioksite ait olduğu açıklanmıştır. Ormanlık alanların azalmasının da %17’lik bir payının bulunduğu belirtilmiştir. İklim değişikliği ile beraber sıcaklığın ve kuraklığın daha da artması beklenmektedir. Bunların yanı sıra buzulların erimesi, okyanus ve deniz suyu seviyelerinin yükselmesi ve bunun sonucunda bitkiler ve hayvanların ciddi risk altında kalacağı ön görülmektedir. Bu olayların gerçekleşmesi ile ekosistem dengesi bozulacak ve dünyadaki canlılar için tehlikeli durumlar yaratacaktır.

İnsanların üretim ve tüketim alışkanlıkları; enerji kaynaklarını kullanım biçimleri, beslenme alışkanlıkları, doğaya bıraktıkları atıklar, tercih ettikleri ulaşım biçimi gibi birçok faaliyet sonucunda doğaya belli miktarlarda karbondioksit (CO2) yayılmaktadır. Bu yayılımın ise doğa üzerinde çok çeşitli etkileri vardır. Doğanın bu etkiyi çevirecek yeterli biyolojik kapasitesi yoksa, doğal denge bozulmaktadır.

Tüketimin olumsuz etkilerini en aza indirmek için çevre konusunda sorumluluk üstleniyoruz. Castapos, sürdürülebilirliği paylaşım ekonomisiyle birleştirerek ihtiyaçlarınızı anlama konusunda size ürünleri deneyimleme şansı sunar. Özellikle mobilya ürünlerimizin üretiminde konfor, stil ve kalitenin yanı sıra sağlık ve çevre konularında da hassas davranırız.

Rent-to-own (kiralayarak sahip olma) modeli ile kullanıcıların ürünlere ihtiyaç duydukları süre kadar abone olarak sahip olmasını sağlar. Bu sayede, hem endüstriyel süreçlerin olumsuz etkileri azaltır, hem de finansal kaynakların farklı kanallarda kullanılabilmesine olanak sağlar.

Karbon ayak izini azaltmak ve çevresel sürdürülebilirlik için sen de bir adım at, Abonelik ekosistemi içerisinde yer al !