CASTAPOS KULLANIM ŞARTLARI

TANIMLAR

MADDE 1

Hizmet: Abonelik iş modeli ile kiralama ve sonrasında talebe göre satışa dönüşebilecek eşyaların tedarikine yönelik hizmettir.

Tüketici: CASTAPOS dijital kiralama hizmetlerinden faydalanmak amacıyla castapos.com adresi üzerinden üyelik sözleşmesini onaylayan gerçek kişi müşteridir.

Platform: İşbu sözleşmeye konu hizmetlerin yönetildiği CASTAPOS’a ait websitesi ve uygulamalardan oluşan sistemdir.

Müşteri Paneli:  CASTAPOS ile Müşteri arasındaki bilgi alışverişini sağlamak üzere kullanılacak olan platforma ait arayüzdür.

Müşteri Yöneticisi: Müşterilerin aldıkları hizmetler kapsamında Müşterileri arayarak bilgi veren, gelen soruları yanıtlayan, kiralama risk sistemi çerçevesinde tarafların birbirini daha iyi tanımasını sağlayan CASTAPOS çalışanlarıdır.

ÜYELİK SİSTEMİ
MADDE 2

2.1 Üyelik ücretsizdir. MÜŞTERİ, CASTAPOS tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlamasının gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncelleyecektir.

2.2 MÜŞTERİ, Platform Müşteri Yöneticilerinin kendisinden istediği bilgileri Müşteri Yönetim Panelinden ve kendisinden istenildiği şekilde paylaşması gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerin eksik olması, gerçeğe aykırı olarak verilmesi, güncel olmaması veya bilgilerin paylaşılmaması nedeniyle Platform hizmetlerinden faydalanılamamasından CASTAPOS sorumlu tutulamaz.

2.3 MÜŞTERİ tarafından Platform’a erişim e-posta adresi ve parolası kullanılarak gerçekleştirilecektir. Kullanıcı parolalarının gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Müşteri sorumlu olacak olup site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin müşteri tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk müşteriye ait olacaktır. Müşteri, parolasının yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal CASTAPOS’a bildirecektir.

HİZMET ALIMI
MADDE 3

3.1. MÜŞTERİ, üyelik sonrasında satın alma yapabilir. Listelenen ürün ve hizmetlerden dilediğini sepete ekleyip satın alabilir. Her yeni ürün veya hizmet için de işbu Sözleşmenin hükümleri uygulanmaya devam edecektir.

3.2. CASTAPOS ürünler için bir üretici gibi garanti vermemektedir. Ürünler ile ilgili bütün sorumluluk ürünün üreticisine aittir.

3.3. MÜŞTERİ, hizmetin risklerini en aza indirmek için kendisinden istenen bütün bilgileri doğru ve tam olarak paylaşmayı kabul ve taahhüt eder. Hatalı bilgi paylaşımı sonucu ürünün teslim edilememesi, sigortasının geçersiz kalması, hizmeti vermenin riskli olduğuna kanaat getirilmesi gibi sonuçlardan CASTAPOS sorumlu değildir. CASTAPOS almış olduğu bu bilgileri sadece Platformdan beklenen hizmetler ile sınırlı olarak kullanacağını taahhüt eder.

HİZMETE UYGULANACAK KURALLAR ve CAYMA HAKKI
MADDE 4

4.1 Hizmetlerin ürüne ait sayfada ilan edildiği şekilde verilecektir.

4.2 Tüzel kişi MÜŞTERİ, tüketiciler ile ilgili mevzuata tabii değildir. Tacir MÜŞTERİ, tüketiciler ile ilgili mevzuata tabii değildir. Platformda herhangi bir ürün/hizmet için ödeme yapıldıktan sonra ayıp ile ilgili kurallar hariç cayma hakkı kullanılamaz.      

4.3 CASTAPOS, Müşteri tarafından seçilen ürünün stoklarında olmaması halinde bu ifa imkansızlığını Müşteri'ye bildirerek ücret iadesini yapacaktır.  

4.3. Müşteri, hayatın olağan akışına uygun olarak aşağıdaki halleri bildiğini kabul eder: 

4.3.1.Ahşap kaplamalar, doğal malzemeden üretildiğinden dolayı modüllerde ton farkı olabilir.

4.3.2.Koltuk gruplarında kullanılan kumaşlarda doğal pamuk kullanıldığından dolayı tüylenme olabilir.

  1. Doğal mermer ürünlerinde desen ve ton farkı olabilir.
  2. Ürünlere ait ölçüler Portalda ilan edilmiştir. Müşteri buna uygun olarak ürünü teslim alacağını beyan eder. Montaj esnasında, ürünlerin müşterinin merdiven ya da asansöre sığmaması durumlarında, ürünlerin taşınması için çağırılacak olan vinç bedeli müşteriye aittir.
  3. Mesafeli satış sözleşmesindeki ürün, fiyat, adet ve proje çizimleri ve tüm bilgiler müşteri tarafından kontrol ve kabul edilmiştir.
  4. Sözleşmedeki adresler tarafların tebligat adresi olup ilgili bu adresten ayrılmış olsa dahi buraya yapılacak her türlü tebligat ilgilinin bizzat kendisine yapılmış kabul eder.
  5. Söz konusu ürünlerin teslimi veya montajı sırasında, müşteri veya temsilcinin teslim mahallinde bulunması gereklidir. Teslim mahallinde bulunulmaması durumunda teslimat ve montajdan doğabilecek kayıp, hasar vb. arızalardan Castapos sorumlu değildir.
  6. Mobilya kategorisindeki ürünlerde montaj ve teslimat için müşteriye gün ve saat randevusu verilir. Müşteri, randevu zamanına uymak yükümlülüğündedir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
MADDE 5

5.1 Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat CASTAPOS’a aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Müşteriye site ve uygulamayı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Platforma ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm site ve uygulamaya ilişkin hakların ve menfaatlerin Müşteriye devredildiği şeklinde yorumlanamaz.

5.2 MÜŞTERİ, hiçbir şekilde ve nedenle siteyi veya uygulamayı kopyalama, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, değiştirme, geri derleme ve sair şekillerde site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, siteden işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Platforma ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, şirketin açık izni olmaksızın siteye veya siteden link verilmesi kesinlikle yasaktır.

TEMERRÜT FAİZİ ORANI VE ÖDEMESİ
MADDE 6

Tüketiciler, platform aracılığıyla akdedilen sözleşme tahtında Müşteriler’den herhangi birine;

(i) vadesi gelmiş bir ödemeyi vadesinde veya

(ii) vadesinden önce muacceliyet kesbetmiş bir ödemeyi,

muacceliyet kesbettiği tarihte yapmazsa (“Ödenmemiş Tutar”), başkaca hiçbir ihtara veya bildirime gerek kalmaksızın Müşteriler, ilgili vade tarihinden veya ilgili muacceliyet tarihinden itibaren fiili ödeme gününe kadar Ödenmemiş Tutar üzerinden Temerrüt Faizi almaya hak kazanır.

Temerrüt Faizi oranı, Temerrüt Hali’nin ortaya çıktığı tarihte kanuni temerrüt faizi oranına uygulanabilecek en yüksek oran esas alınarak %18 (yüzde on sekiz) olarak belirlenmiştir. Bakanlar Kurulunun 2005/9831 sayılı 16.12.2005 tarihli kararıyla ticari olmayan işlerde uygulanacak 01.01.2006 tarihinden sonrası için belirlemiş olduğu %9 (yüzde dokuz)’luk kanuni temerrüt faiz oranında artış yapılması halinde, işbu platform aracılığıyla taraflar arasında akdedilen sözleşme tahtında Müşteri’nin yukarıda belirlenmiş olan sözleşmesel temerrüt faizi oranını arttırma haklı saklıdır.