CASTAPOS TACİR MÜŞTERİ İÇİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR
MADDE 1

İşbu Hizmet Sözleşmesi (“Sözleşme”), CASTAPOS YAZILIM ÇÖZÜMLERİ VE ELEKTRONİK TİCARET A.Ş. (“CASTAPOS”) ile www.castapos.com “Platformu”na kaydolan “MÜŞTERİ” arasında akdedilmektedir. İşbu sözleşme ve Platformda yer alan diğer kurallar CASTAPOS tarafından sunulan veya aracılık edilen hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ile Platformun kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Sözleşme, Tüketici tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

MÜŞTERİ BİLGİLERİ:

Vergi Kimlik Numarası: #

Unvanı: #

Adresi: #

Telefon Numarası: #

Elektronik Posta Adresi: #

TANIMLAR
MADDE 2

2.1. İşbu Sözleşmede geçen bazı esaslı hususlara ait tanımlar aşağıdadır.

Hizmet: Abonelik iş modeli ile kiralama ve sonrasında talebe göre satışa dönüşebilecek eşyaların tedarikine yönelik hizmettir.

Müşteri: CASTAPOS abonelik hizmetlerinden faydalanmak amacıyla castapos.com adresi üzerinden üyelik sözleşmesini onaylayan tüzel kişi müşteridir.

Platform: İşbu sözleşmeye konu hizmetlerin yönetildiği CASTAPOS’a ait websitesi ve uygulamalardan oluşan sistemdir.

Müşteri Paneli:  CASTAPOS ile Müşteri arasındaki bilgi alışverişini sağlamak üzere kullanılacak olan platforma ait arayüzdür.

Müşteri Yöneticisi: Müşterilerin aldıkları hizmetler kapsamında Müşterileri arayarak bilgi veren, gelen soruları yanıtlayan, kiralama risk sistemi çerçevesinde tarafların birbirini daha iyi tanımasını sağlayan CASTAPOS çalışanlarıdır.

Üyelik Sözleşmesi: İşbu hizmet sözleşmesinden önce Platforma üye olurken Müşterilerin kabul ettiği sözleşmedir. Sadelik açısından işbu mesafeli satış sözleşmesinde sadece satış ile ilgili hükümlere yer verilmiş olup burada yer almayan konularla ilgili üyelik sözleşmesi geçerlidir.

Yeni Gibi Ürün: Sadece bir defa paketi açılmış ve iade edilmiş ya da sıfırlanmış ürünlerdir fakat her durumda teknik kusursuzluğu test edilmiş olan ürünlerdir. Sıfır ürün ile ikinci el ürün arasındaki bir seviyededir.

ÜYELİK SİSTEMİ
MADDE 3

Üyelik ücretsizdir. MÜŞTERİ, talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlamasının gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncelleyecektir.

HİZMET ALIMI
MADDE 4

4.1. MÜŞTERİ, üyelik sonrasında satın alma yapabilir. Listelenen ürün ve hizmetlerden dilediğini sepete ekleyip satın alabilir. Her yeni ürün veya hizmet için de işbu Sözleşmenin hükümleri uygulanmaya devam edecektir.

4.2. CASTAPOS ürünler için bir üretici gibi garanti vermemektedir. Ürünler ile ilgili bütün sorumluluk ürünün üreticine aittir.

4.3. MÜŞTERİ, hizmetin risklerini en aza indirmek için kendisinden istenen bütün bilgileri doğru ve tam olarak paylaşmayı kabul ve taahhüt eder. Hatalı bilgi paylaşımı sonucu ürünün teslim edilememesi, sigortasının geçersiz kalması, hizmet vermenin riskli olduğuna kanaat getirilmesi gibi sonuçlardan CASTAPOS sorumlu değildir. CASTAPOS almış olduğu bu bilgileri sadece Platformdan beklenen hizmetler ile sınırlı olarak kullanacağını taahhüt eder.

BEDEL
MADDE 5

5.1 MÜŞTERİ, ürün listeleme sayfalarındaki süre, bedel ve varsa kampanya koşullarına göre hizmet alacaktır. Ödemeleri kredi kartı ile veya ödeme adımında belirtilen banka hesaplarına havale/eft yoluyla veya mail order(kurumsal) ile yapılabilecektir.

5.2. İşlem güvenliği gereği CASTAPOS müşterinin FİNDEKS raporu sorgulamasını yapacaktır. FİNDEKS rapor sonucuna göre CASTAPOS ürünü teslim edip etmemekte serbesttir. Hizmetin verilmemesi halinde ücret iadesi yapılacaktır. CASTAPOS her yeni işlemde ayrıca sorgulama yapabilecektir. CASTAPOS, ilgili raporu sadece ilgili hizmet için kullanacağını taahhüt eder.

5.3. CASTAPOS, abonelik kapsamında yeni veya yeni gibi ürünlerin kiralamasını yapmaktadır. Her durumda bu ürünler teknik kusursuzluğu test edilmiş olan ürünlerdir.

5.4. Sipariş ile birlikte kiralamanın birinci ayının ücreti tahsil edilir. Kiralama süresinin hesaplanmasında ürünün teslim alındığı gün kiralama süresinin başlangıcı olarak kabul edilir. Kiralama süresince her ay tahsilat yapılır.

5.5. Kiralama süresinin bitiminin son gününe kadar ürün iade edilmek üzere kargoya verilmelidir. Aksi durumda takip eden ay için de kiralama bedeli tahsil edilecektir. 

5.6. Müşteri, tarafların işlem güvenliği için ürünü teslim aldığında ve iade etmeden hemen önce ürünün fotoğraflarını çekecektir. Teslim anında fotoğraf çekilmemesi halinde sigorta süreci başlamayacaktır. Ayrıca ürünün fotoğraf çekilmeden iade yapılması halinde taşıma sırasında oluşan hasarlardan kargo firması sorumlu tutulamayacaktır. Bu sebeplerle teslim sonrası ve iade öncesi fotoğraf çekilmesi kritiktir.

5.7. Müşteri, kiralamış olduğu ürünü liste fiyatında belirlenen farkı ödeyerek satın almaya dönüştürebilir.

5.8. Müşteri, 24 aylık kiralama yapması halinde kiralamış olduğu ürünü iade edip yerine başka bir ürün kiralayabilir. Önceki kiralanan ürün ile yeni kiralanan ürün arasında fark yeniden hesaplanacak ve önceki kiralamada yapılan ödemesi de mahsup edilecektir.

5.9. Müşteri, kiralanan cihazı iade etmeden önce cihazı fabrika ayarlarına döndürerek ve şifreleri sıfırlayarak göndermeyi taahhüt eder. Aksi durumda cihazın yeniden kullanılması için gerekli olacak bütün bilgiler için ürünün Müşteriye iade gerekecektir. Bu tür cihazı yeniden kullanım için yapılacak bütün masraflar ve kiralama süresi dolmuşsa takip eden aya ait kira ücreti Müşteri’den tahsil edilecektir.

5.10. Elektronik, spor, anne ve çocuk kategorilerindeki ürünlerin sigortalı olarak kiralanmaktadır. Mobilya kategorisindeki ürünler ise opsiyonel olarak sigortalanabilir. Sigorta bilgilerine şu linkten erişebilirsiniz.

5.11. CASTAPOS, Müşteri tarafından iletilen iletişim adresine hizmet bedeli kadar faturayı iletecektir. CASTAPOS tarafından yapılacak faturalama işlemlerinde E-fatura kullanıcısı olmayan Müşterilerin e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Müşterilerin e-posta adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir.

İADE
MADDE 6

6.1. Kiralama süresinin bitiminin son gününe kadar ürün iade edilmek üzere kargoya verilmelidir. Aksi durumda takip eden ay için de kiralama bedeli tahsil edilecektir. 

6.2. Kiralama süresinin bitiminde ürün ve tüm aksesuarları iade edilecektir. Tüm ürün aksesuarlarının iade sürecinde CASTAPOS’a iade edilmemesi halinde Müşteri CASTAPOS’un zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

6.3. Ürün Aksesuarı sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri Müşteri tarafından ödenecektir. Ürün Aksesuarlarının kaybedilmesi/kullanılabilir halde bulunmaması gibi nedenlerle iade edilememesi halinde Müşteri Aksesuar ve sevkiyat masraflarını CASTAPOS’a ödemekle yükümlüdür.

HİZMETE UYGULANACAK KURALLAR
MADDE 7

7.1 Ürünlerin özellikleri ilan edildiği sayfadaki içerik ile olduğu gibi sunulacaktır.

7.2 Tacir MÜŞTERİ, tüketiciler ile ilgili mevzuata tabii değildir. Platformda herhangi bir ürün/hizmet için ödeme yapıldıktan sonra ayıp ile ilgili kurallar hariç cayma hakkı kullanılamaz.

7.3 CASTAPOS, Müşteri tarafından seçilen ürünün stoklarında olmaması halinde bu ifa imkansızlığını Müşteri'ye bildirerek ücret iadesini yapacaktır.

7.4. Müşteri, hayatın olağan akışına uygun olarak aşağıdaki halleri bildiğini kabul eder: 

7.4.1. Ahşap kaplamalar, doğal malzemeden üretildiğinden dolayı modüllerde ton farkı olabilir.

7.4.2. Koltuk gruplarında kullanılan kumaşlarda doğal pamuk kullanıldığından dolayı tüylenme olabilir.

  1. Doğal mermer ürünlerinde desen ve ton farkı olabilir.
  2. Ürünlere ait ölçüler Portalda ilan edilmiştir. Müşteri buna uygun olarak ürünü teslim alacağını beyan eder. Montaj esnasında, ürünlerin müşterinin merdiven ya da asansöre sığmaması durumlarında, ürünlerin taşınması için çağırılacak olan vinç bedeli müşteriye aittir.
  3. Satış sözleşmesindeki ürün, fiyat, adet ve proje çizimleri ve tüm bilgiler müşteri tarafından kontrol ve kabul edilmiştir.
  4. Sözleşmedeki adresler tarafların tebligat adresi olup ilgili bu adresten ayrılmış olsa dahi buraya yapılacak her türlü tebligat ilgilinin bizzat kendisine yapılmış kabul eder.
  5. Söz konusu ürünlerin teslimi veya montajı sırasında, müşteri veya temsilcinin teslim mahallinde bulunması gereklidir. Teslim mahallinde bulunulmaması durumunda teslimat ve montajdan doğabilecek kayıp, hasar vb. arızalardan Castapos sorumlu değildir.
  6. Mobilya kategorisindeki ürünlerde montaj ve teslimat için müşteriye gün ve saat randevusu verilir. Müşteri, randevu zamanına uymak yükümlülüğündedir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
MADDE 8

8.1 Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat CASTAPOS’a aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Müşteriye site ve uygulamayı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Platforma ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm site ve uygulamaya ilişkin hakların ve menfaatlerin Müşteriye devredildiği şeklinde yorumlanamaz.

8.2 MÜŞTERİ, hiçbir şekilde ve nedenle siteyi veya uygulamayı kopyalama, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, değiştirme, geri derleme ve sair şekillerde site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, siteden işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Platforma ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, şirketin açık izni olmaksızın siteye veya siteden link verilmesi kesinlikle yasaktır.

SORUMLULUĞUN KISITLANMASI
MADDE 9

9.1 Platform kapsamındaki uygulama, yazılım ve sair içerikler olduğu gibi sunulmakta olup, bu kapsamda CASTAPOS’un hizmet, uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. MÜŞTERİ Platformun kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. CASTAPOS, Platformun 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Platforma erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir.

9.2 CASTAPOS, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak CASTAPOS, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder.

9.3  CASTAPOS siber güvenlik konusunda makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Müşteri bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

9.4 CASTAPOS, hizmet veren İş Ortaklarını ve tedarikçilerini iyi şekilde seçmeye özen göstermektedir. CASTAPOS, İş Ortaklarının verdikleri hizmetler konusunda herhangi bir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir. Bununla birlikte Müşteri talep ve şikayetlerinin yönetilmesi için Müşteri Yöneticileri atamaktadır. Müşteriler sorunlarını bu müşteri yöneticilerine iletebileceklerdir.

SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESHİ
MADDE 10

10.1 İşbu Sözleşme MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

10.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

10.3 Taraflardan birinin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Müşteri tarafından gerçekleştirilmesi halinde CASTAPOS aykırılık giderilene kadar Müşteri statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Müşterinin yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde CASTAPOS, Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

TEMERRÜT FAİZİ ORANI VE ÖDEMESİ
MADDE 11

Tüketiciler, platform aracılığıyla akdedilen sözleşme tahtında Müşteriler’den herhangi birine;

(i) vadesi gelmiş bir ödemeyi vadesinde veya

(ii) vadesinden önce muacceliyet kesbetmiş bir ödemeyi,

muacceliyet kesbettiği tarihte yapmazsa (“Ödenmemiş Tutar”), başkaca hiçbir ihtara veya bildirime gerek kalmaksızın Müşteriler, ilgili vade tarihinden veya ilgili muacceliyet tarihinden itibaren fiili ödeme gününe kadar Ödenmemiş Tutar üzerinden Temerrüt Faizi almaya hak kazanır.

Temerrüt Faizi oranı, Temerrüt Hali’nin ortaya çıktığı tarihte kanuni temerrüt faizi oranına uygulanabilecek en yüksek oran esas alınarak %18 (yüzde on sekiz) olarak belirlenmiştir. Bakanlar Kurulunun 2005/9831 sayılı 16.12.2005 tarihli kararıyla ticari olmayan işlerde uygulanacak 01.01.2006 tarihinden sonrası için belirlemiş olduğu %9 (yüzde dokuz)’luk kanuni temerrüt faiz oranında artış yapılması halinde, işbu platform aracılığıyla taraflar arasında akdedilen sözleşme tahtında Müşteri’nin yukarıda belirlenmiş olan sözleşmesel temerrüt faizi oranını arttırma haklı saklıdır.

GENEL HÜKÜMLER
MADDE 12

12.1 Müşteri, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.

12.2 Müşteri, hesabını ve işbu sözleşme ile uygulama kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez. Sağlanan cihazların CASTAPOS mülkiyetinde olmasından dolayı herhangi bir üçüncü şahsın hak talebi halinde, MÜŞTERİ’nin borçlusu olduğu bir icra takibi sebebiyle hacze konu olması halinde mülkiyet kendisine ait olmadığı için bu cebri icra işlemlerine karşı itirazda bulunacaktır ve konuyu derhal CASTAPOS’a bildirecektir.

12.3 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

12.4 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

12.5 Müşteri ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek müşterinin sorumluluğundadır.

12.6 Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin kanuna aykırı ve/veya batıl olması nedeniyle hükümsüzlüğü halinde, Taraflar bunu geçerli kılmak için mümkün olan değişikliği yapmayı, bunun yapılamaması halinde ise bunun dışında kalan ve bundan etkilenmeyen diğer maddelerin geçerli olacağını kabul ederler.

12.7 İşbu Sözleşme ve Eklerinde yapılacak her türlü değişiklik ve ilaveler, aksi belirtilmedikçe Taraflar arasında usulüne uygun olarak imzalanacak ek protokol veya taahhütnameler ile düzenlenir. İmzalanan ek protokol ve taahhütnameler imzalandıkları tarihten itibaren işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası haline gelir.

12.8 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.